WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 

FAZA I. Rekrutacja i tworzenie Indywidualnego planu Działania (IPD)

 • dla każdego Uczestnika Projektu i przy jego udziale, opracowany zostanie IPD, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości,
 • co najmniej 6 spotkań bezpośrednich z mentorem, który będzie czuwał nad realizacją IPD i tokiem przygotowań.

 

FAZA II. Wsparcie przed stażem

 • przygotowanie psychologiczne - wsparcie indywidualne - 16 godz./os.
 • szkolenie w zakresie kompetencji miękkich – społecznych (odpowiedzialność i rzetelność; przebywanie i praca w grupie; umiejętność radzenia sobie ze stresem; komunikowania się; organizowania pracy) - 16 godz./gr.
 • przygotowanie językowe - 60 godz. w grupie do 12 osób
 • przygotowanie kulturowe - 24 godz.

 

FAZA III. Uczestnictwo w 56 - dniowych stażach na Cyprze:

uczestnicy mają zapewnione w ramach projektu:

 • przejazd z miejsca zamieszkania na lotnisko w Polsce
 • przelot samolotem na trasie Polska - Cypr (Warszawa – Larnaka - Warszawa)
 • przejazd z lotniska do miejsca zakwaterowania
 • zakwaterowanie
 • wyżywienie: co najmniej trzy pełnowartościowe posiłki dziennie
 • transport lokalny za granicą
 • ubezpieczenie: OC i NNW na czas pobytu za granicą
 • kontynuację edukacji językowej i kulturowej
 • opiekę mentora polskiego i zagranicznego
 • ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją programu

 

FAZA IV. Działania aktywizujące do zatrudnienia

 • opieka mentora krajowego
 • podsumowanie stażu, analiza umiejętności, weryfikacja kompetencji
 • opracowanie strategii poszukiwania pracy, omówienie spotkań rekrutacyjnych
 • pośrednictwo pracy – wyszukiwanie ofert pracy, przygotowania do rozmów rekrutacyjnych
 • jobcoaching – wspieranie Uczestnika Projektu we współpracy z pracodawcą.