Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 54 osób w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET z terenu powiatów: ostrołęckiego, m. Ostrołęki, woj. lubelskiego poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji obejmującego doświadczenia zawodowe podczas staży zagranicznych na terenie Cypru w okresie od 01.05.2018 do 29.02.2020 r.

W wyniku realizacji projektu zostaną wzmocnione kompetencje zawodowe uczestników projektu – głównie dzięki nabytym nowym umiejętnościom, aktualizacji umiejętności wcześniej nabytych w praktycznych działaniach w czasie stażu, zdobyciu doświadczenia zawodowego. Wzrosną także kompetencje kluczowe: językowe, przedsiębiorczości, a także kompetencje psychologiczne (wzrost wiary we własne siły, pewność siebie w obszarze zaw.). Dodatkowo dzięki mobilności ponadnarodowej uczestnicy jeszcze mocniej rozwiną swoje kompetencje zawodowe, gdyż przedsiębiorstwa przyjmujące na terenie Cypru posiadają bardzo rozwinięte know-how w swych obszarach, dlatego uczestnicy zetkną się z zaawansowanymi procesami i technologiami.

Planowane efekty:

Liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu – 54 osób (32 K i 22 M)

Liczba osób z grupy zdefaworyzowanej, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu – 27 osób (16 K i 11 M)

           

Wartość projektu – 1 887 591,16 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 1 824 591,16

  

Organizator: KLS Partners Sp. z o.o. (ul. Raabego 7/8, 02-793 Warszawa)

Partnerzy Projektu: Miasto Ostrołęka, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Partner ponadnarodowy: DOREA Educational Institute